Fahi̇ş Apartman Ve Si̇te Ai̇datlarinin İndi̇ri̇lmesi̇ Mümkün

Yazar: Av. Ali Güvenç KİRAZ

Tarih: April 14, 2021

Kat mülkiyeti kanunu kapsamında tüm apartman ve site sakinlerinin aidat ödemeleri esastır. Bu aidat ödemelerinde de bazı kurallar var olup kimi ödemeler maliklerin arsa payına göre (ortak yerlerde yapılan bakım, onarım, işletme harcamaları gibi) , kimi ödemeler de (kapıcı, bahçıvan, bekçi giderleri) eşit olarak alınmaktadır.

Son dönemlerde özellikle 2006 sonrası ve kentsel dönüşüm süreçleri sonrasında çok büyük sitelerin ve apartmanların oluştuğunu görüyoruz. Özellikle de bu site ve apartmanlarda çok fahiş aidat alındığına şahit olmaktayız. Site veya apartman içerisinde olupta lüks olarak nitelendirilecek harcamaların veya hiçbir şekilde fayda sağlamayan maliklerin kullanamadıkları alanlar için aidat ödediklerini görüyoruz. Aidat miktarları bazı bölgelerdeki siteler için neredeyse kira bedelleri seviyelerine ulaşmış durumda. Vatandaşlarımız Kat mülkiyeti kanunu 43.madde de yer alan bu lüks harcamalar ve faydası olmayan ilavelerin kendilerine aslında aidat olarak yansıtılmayacağın bilmiyorlar.

Kat mülkiyeti kanunu 43.maddeye göre ;
II - Çok masraflı ve lüks olanlar:

Madde 43 – Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.

İşte apartmanlarda ve sitelerde çok masraflı ve lüks harcamaların varlığı halinde bu harcamalar ve ilavelere hem yapım aşamasında hem de kullanım aşamasında kat maliklerin katılması zorunlu olmayıp bu şekilde aidat alınması hukuka aykırıdır. Örneğin bir sitede mevcut yeşil alana ilave olarak çocuk parkı yapılıyorsa ve çocuğu olmayan bir kat malikiyseniz size bu çocuk parkı alanının yansıtılmaması esastır. Yargıtay son dönemlerde vermiş olduğu istikrarlı kararları ile bu şekilde yapılan aidat alımlarında yapılan harcamaların iptaline karar vermektedir.

Vatandaşlarımızın bilmesi gereken kendisine gönderilen aidat makbuzlarındaki harcama kalemlerini çok iyi araştırıp bu harcama kalemlerinde yer alan lüks harcamalar var ise bunların geriye dönük iadesini talpe etmek ileriye dönükte ödenmemesini istemektir. Eğer site veya apartman yönetimi iade etmiyor ve aidata yansıtmaya devam ediyorsa da bu konuda Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak iptalini sağlatmaktır.

Saygılarımla
Av.Ali Güvenç KİRAZ
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı

Kaynak: AGK