Gaiplik Ve Kayyum Hukuku (Milli Emlak Ve Vakıf Malları)

profession-image

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Medeni Kanun’un 584 ve 588.maddeleri arasında miras bırakanın gaip olarak nitelendirilmesi ve ona ait taşınmazların hazine ile mirasçıları arasındaki durumunun ne olacağı düzenlenmiştir.

Gaiplik Ve Kayyum Hukuku (Milli Emlak Ve Vakıf Malları) Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Sahipsiz Mallara yönelik hak sahipliğine yönelik temel ihtilaflar
  • Gaiplik kararlarının kaldırılması
  • Kayyum kararlarının kaldırılması ve tescil işlemleri
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Milli Emlak Genel Müdürlüğüne geçmiş olan taşınmazlar için tapu iptali ve tescil davaları açılması
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü şahıslara satılmış mülklere yönelik maddi tazminat davaları