Kira Hukuku

profession-image

18.05.1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin kiralanmalarında kiraya verenle kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun uygulanmakta olup 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu ile bu kanun sona ermiş ve bu kanunda bulunan maddeler ile yeni kira hukukuna ilişkin düzenlemeler Borçlar Kanunu’nun 299-378 maddeleri içerisinde yer bulmuştur.

Kira Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Kira sözleşmelerinin niteliği, ne şekilde yapılabileceği, güvence bedeli
  • Kiraya verenin ve kiracının borçları, sorumlulukları ve hakları
  • Kira bedeline yönelik temel ihtilaflar
  • Kira tespit davaları, uyarlama davaları
  • Tahliye sebepleri ve davaları ve tahliyeye bağlı kira alacağı, erken fesih tazminatı, ayıp nedeniyle tazminat, güvence bedeli alacaklarına yönelik ihtilaflar

İlgili Haberler