Miras Hukuku

profession-image

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Medeni Kanun’un Üçüncü Kitabı olan Miras Hukuku 495 ve 682.maddeleri arasında miras bırakan ile mirasçılar arasındaki hukuki ilişkiler düzenlenmiştir.

Miras Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Mirasın açılmasına yönelik davalar
  • Mirasçılar arasındaki muristen kaynaklı mal kaçırma iddialarına yönelik muris muvazaası davaları ile saklı paya yönelik tenkis davaları
  • Vasiyetname ve miras sözleşmesine yönelik hukuksal ihtilaflar