MİRAS ANAYASASI İLE AİLE MÜLKLERİ KORUNABİLİR

Yazar: Av.Ali Güvenç KİRAZ

Tarih: May 9, 2021

Ülkemizde sanayi, ticaret yoluyla üretim yapan ailelerin veya geçmişten gelen mülk birikimi yapmış aile, vakıf, dernek, şirket, holding ve kurumların yaşadığı en büyük sorun miras sorunudur. Miras nedeniyle oluşan anlaşmazlıklar ve mirastan sonra paylaşım ile oluşan durum bazı nedenlerle ailelerin dağılmasına, şirketlerin iflasına, ellerinde değerli mülklerin düşük bedellerle satılması veya tasfiyesine gitmektedir.

Miras hukukumuzda var olan bazı kısıtlamalar nedeniyle ailelerin miras konusunda ve mülkler konusunda tasarruf hakları da kısıtlanmaktadır. Aile büyüğünün mirasçıları arasında yaptığı kazandırmalarda eğer aile büyüğü mirasını sadece belli bazı mirasçılarına devrettiği takdirde Muris Muvazaası davası ile karşı karşıya kalmakta, Mirasçıdan Mal Kaçırma güncel adı ile açılacak tapu iptali tescil davası ile de bu taşınmaz diğer mirasçılara miras payları oranında geri dönmektedir.

Yine miras bırakan aile büyüğü miras bırakacağı aile mülklerini bağışlama yoluyla bir kısım aile ferdine bırakırsa da tenkıs yani saklı pay adını verdiğimiz yasal hak devreye girmekte ve diğer mirasçılar saklı pay oranında miras haklarına sahip olmaktadır.

Aile büyüğü mirasını vasiyetname ile düzenleyerek bir kısım mirasçısına da bırakmakta sıkıntı yaşamakta çünkü saklı pay hakkı burada da devreye girmektedir.

Ülkemizin bir gayrimenkul ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle mirasın bölüşümü ve bölüşümü sonrasındaki yönetimi konusunda yasalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle oluşan derin sorununun çözümü Miras Anayasa’sının hukukumuza kazandırılmasıdır. Miras Anayasası ile aileler hem mülkleri için hem de şirketleri ve sermayeleri için önemli bir güvence kazanmış olacaklardır.

Miras Anayasası nasıl işleyecektir? Miras anayasasında miras bırakacak olan aile büyüğü mirasçılarının en ufak bir hakkını ziyan etmeden bir metin hazırlayacaktır. Bu metin ile aile mülklerinin nasıl yönetileceği ve kimler tarafından yönetilmesi gerektiği belirtilecektir. Mesela bir baba, anne ve 3 kardeşten oluşan bir ailede baba hazırlayacağı Miras Anayasası ile çocuklarının yeteneklerine göre bir yönetim sistemi kuracaktır. Hatta çocuklarından bir tanesi hiç aile mülkleri veya aile şirketi ile ilgilenmek istemiyorsa yasal şirket payı ve aile mülklerindeki payı küçültülmeden sadece kar payı veya aile mülklerinin değerlendirilmesi sonrası oluşacak gelirden pay alacaktır. Bu örnekte bu işletmeyi yapacak olan aileni ortanca çocuğu ise ona sadece prim adı altında ekstra bir ödeme sağlanabilecektir. Böylece aile şirketi ve aile mülkleri aile içerisinde kalacak, mirastan kaynaklı bir kavga ve bölüşüm ve hatta iflas yaşanmayacaktır. Her aile ferdi kişisel yeteneklerine göre artık yasal bir yapı içerisinde bir yönetim görevi veya hiç yönetmeden gelirini alma hakkını elde edecektir.
Yastık altında altın kavramını seven bir toplumuz ancak yastık altındaki altından daha fazla Aile Mülküne sahibiz ve nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz veya değerlendiriyor zarar ediyoruz. Miras yoluyla da ya ailemizin bölünmesine ya da mülkün yok olmasına göz göre göre sebebiyet veriyoruz. İşte bunun çözümü Miras Anayasası ile geleceğe bu mülklerin bırakılması ve ailelerin dağılmasının önlenmesidir

Kaynak: AGK&AĞKOÇ

< Önceki

Sonraki >

İlgili Makaleler