OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK. RİSKLİ YAPILARA GENEL OTOPARKLARDAN HAK SAHİPLİĞİ GETİRİLDİ

Yazar: Av. Ali Güvenç KİRAZ

Tarih: Oct. 21, 2021

21.10.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Özellikle büyük şehirlerde ve bitişik nizam yapılaşma alanlarında küçük parsellerde en büyük sorun otopark sorunu olup, binalar yıkılıp yeniden yapıldığında kapalı otoparkın giriş ve çıkış rampasının konulamaması ve yine açık alanın da yeterli olmaması nedeniyle otoparklar yapılamıyordu. Vatandaş da mecburen aracını sokaklara koymak zorunda kalıyor ve hatta saatlerce otopark yeri arayarak bu ihtiyacını gidermek zorunda bırakılıyordu.

15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren otopark yönetmeliği aslında bu şekilde olan parseller açısından bize bazı düzenleme hakları getirmişti. Bu yönetmeliğe göre;

Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2’den küçük olan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranına kadar azaltılabilir. Alanı 120 m2 den küçük olup kat adedi 3 ve üzeri olan mevcut parsellerin otopark ihtiyacı, talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır şeklinde olup;

Özellikle alanı 120 m2’den az ve 3 kattan yüksek yapılarda otopark ihtiyacının genel veya bölge otoparklarından karşılanması hükmü getirilmiştir. Burada müteahhitler belediyelere otopark harcını aslında ödemektedirler ancak genel veya bölge otopark ihtiyacı maalesef bu parseller için buralarda oturanlara bugüne kadar sağlanmamıştır. Özetle bir vatandaş otopark harcı ödenmiş ve otopark yapılamayan bir parselde oturuyorsa gerek evinin önünde yer alan yol otopark alanını gerekse de bölge otoparklarını ücretsiz olarak kullanabilmelidir.

Şimdi ise riskli yapılarda bu metrekare alanı büyütülmüş, 250 m2 ve altında bulunan tüm parsellerde kentsel dönüşüm yasası kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak yapılarda otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilirse yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin %25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacaktır. Bu yapılara ait otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idarelerce planlanacak ve bu yapıların, bölge otoparkları yapılıp yer tahsisi yapılmadan önce tamamlanmaları halinde otopark ihtiyacı, mesafe koşulu olmadan varsa genel otoparklardan veya gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni şeklinde geçici olarak idaresince sağlanacaktır. Bu şekildeki parsellerde bu durum sağlanarak yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilecektir. Otopark bedelinin kalan %75’i bölge otoparkının idarelerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek ve bu maliklerin otopark hakları tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenecektir.
Bu şekilde artık riskli yapılarda 250 m2 altı parsellerde belediyelerin gerek müteahhitten gerekse de arsa sahiplerinden tahsil etmiş oldukları otopark harçlarının vatandaşa yol, cephe ve genel otoparklardan bedelsiz otopark tahsisi şeklinde yansıtılması zorunlu hale getirilmiştir.

Kaynak: AGK

< Önceki

Sonraki >