Evini kendi yıkıp kendi yapana vergi avantajı!

Yazar: Av. Ali Güvenç KİRAZ

Tarih: Jan. 30, 2021

Evini kendi yıkıp yapana vergi indirimi uygulanacak. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 'Kentsel dönüşümde özel taahhüt- kendin yık kendin yap modeline vergi avantajı' başlıklı yazı kaleme aldı...

Başta deprem olmak üzere afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri için de vergi indirimi fırsatı haya geçirildi. Evini kendi yıkıp yapana vergi indirimi uygulanacak.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 'Kentsel dönüşümde özel taahhüt- kendin yık kendin yap modeline vergi avantajı' başlıklı yazıyı kaleme aldı. İşte Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın o yazısı...

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun diğer adıyla Kentsel Dönüşüm yasası uygulanmaya başladığı 2012 yılından itibaren muafiyet ve vergi avantajları ile dönüşümün ve yeniden yapımın en önemli motive edici gücü olmuştu. Tapu, noter harçları, damga vergisi, BSMV gibi indirimlerle belediyelerce alınacak olan harçlarda eski yasal inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanındaki harçlarda muaftı. Yine KDV konusunda da 01.01.2013 tarihi öncesine göre uygulanan 149 net dahil altı konut alanlarında %1 üstü alanlarda ise %18 KDV uygulaması vardı.

2017 sonu itibariyle kat karşılığı inşaat işlerinin azalması stok fazlası ortaya çıkması sektörü kendin yık kendin yap diğer adı ile eser sözleşmesi başka bir tanımlama ile özel taahhüt işlerine yönlendirdi. Ancak burada en büyük sorun eser sözleşmesi ile binasını bedel karşılığında yıkıp yaptırmak isteyenler için dev bir KDV sorunu çıktı. Eser sözleşmesi ile binalarını yıkıp yeniletmek isteyenler için KDV oranı %18 olarak belirlenmişti. Bu ise var olan inşaat bedeline %18 oranında ciddi bir artış getirdiği için müteahhitler ve arsa sahiplerini caydırıcı bir etki yaptığı için tercih edilmiyordu.

29.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Bu karar ile bundan sonra kentsel dönüşüm riskli yapılarda bedel karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa sahipleri açısından ve yükleniciler açısından çok önemli bir dönem başlamış ve maliyetler %17 oranında azalmıştır.

Çok uzun zamandır beklenen bu kararla binalarını yeniletmek isteyenler örneğin 1000 m2 eski bir binaya sahiplerse yeni yapılacak olan binada 1500 m2’ye kadar yapılacak olan taahhüt işlerinde %1 KDV ödeyeceklerdir.

Kentsel dönüşümde riskli yapılarda kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ortaya çıkan arz fazlası nedeniyle son dönemde var olan tıkanıklığı aşabilecek bir model olan “KENDİN YIK KENDİN YAP” modeli artık böylece çok hızla ilerleyecektir.

Kaynak: https://emlakkulisi.com/evini-kendi-yikip-kendi-yapana-vergi-avantaji/662856