Kentsel dönüşüm faiz desteği detayları!

Yazar: Av.Ali Güvenç KİRAZ

Tarih: Feb. 13, 2021

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kamuoyundaki adı ile Kentsel Dönüşüm Yasası bir çok avantajları içerisinde barındıran bir kanundur. Bu kapsamda harç, vergi ve kira ve kredi yardımı avantajları sunan yasa da dönem dönem de harçlar ve vergiler de değişiklikler olmakta bazı katkı oranları da arttırılmaktadır. Yaklaşık 2 hafta kadar önce Kendin Yık Kendin Yap modelinde var olan KDV oranı %18’den %1’e düşürülmüştü. Son dönemde arsa payı karşılığı yani kat karşılığı inşaat modelinden uzaklaşılmak istenmesi daha fazla bedel karşılığı yani kendin yık kendin yap modeli ile inşaat yapılmasının ve güçlendirmenin teşvik edilmek istenmesi nedeniyle yeni bir değişikliğe gidilerek hem bedel karşılığı inşaatta kredi desteği hem de güçlendirme kredisi destek oranları arttırıldı. 13.01.2021 tarihinde Resmi Gazete’de “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanarak yürürlüğe hemen girdi.

Buna göre;

1. Hem kendin yık hem de kendin yap hem de güçlendirme kredisinden faydalanabilmek için tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bankaya başvurmak gereklidir.

2. Krediden ve faiz desteğinden yararlanacak olan hak sahipleri kira yardımından faydalanamazlar bu seçenekli bir yardımdır.

3. Kredi faiz desteğinden faydalanabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış olan bankalardan birisine başvurmak zorunludur. Protokol yapılmış bankalar bu destek kapsamında krediyi sağlayacaklar ve kendilerine o indirim oranda ödeme Bakanlık tarafından yapılacaktır. Yani krediyi kullanmak isteyene hemen indirim uygulanacaktır.

4. Bu kapsamda ve 13.01.2021 tarihinde yapılan yeni düzenlemeye göre kredi faiz desteği ile güçlendirme kredisi faiz destek oranı ve limitleri şu şekilde olmuştur.

Güçlendirme Kredisi 400 puan faiz desteği, 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli ve limiti 80.000 TL.

Konut Yapım Kredisi 400 puan faiz desteği, 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli ve limiti 200.000 TL.

Konut Yapım Kredisi 400 puan faiz desteği, 1 yıl ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli ve limiti 200.000 TL.

İşyeri Yapım Kredisi 300 puan faiz desteği, 2 yıl ana para ödemesiz, 7 yıl vadeli ve limiti 200.000 TL.

İşyeri Yapım Kredisi 300 puan faiz desteği, 1 yıl ana para ödemesiz, 7 yıl vadeli ve limiti 200.000 TL. olarak düzenlenmiştir.

Yine 1 kişinin birden fazla bağımsız bölümü var ise 5 bağımsız bölüme kadar olan yani 625.000 TL. olan üst limit ise 1.000.000 TL. olarak düzenlenmiştir. Yine faiz destek oran 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için 50 baz puan ve A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine binalar için ise 100 baz puan artırılarak uygulanacaktır.

Böylece hem binalarını kendileri bedel karşılığı yeniletmek hem de güçlendirme yapmak isteyenler için büyük avantajlarla dolu bir süreç başlamış oluyor. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Özel Taahhüt sektörünün güçlendiği ve kentsel dönüşümde daha hızlı bir ivmenin yakalanacağı bir döneme doğru yol aldığımızı bu düzenlemelerle görmüş oluyoruz.

Saygılarımla

Kaynak: https://emlakkulisi.com/kentsel-donusum-faiz-destegi-detaylari/664483