Kentsel Dönüşüm Hukuku

profession-image

16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı yasa ile afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • Riskli yapı, riskli alan ve rezerv yapı alanı tespitlerine yönelik ihtilaflar
  • Tespit sonrası yapılacak itirazlar ve bu itirazlara yönelik idari yargıda açılacak olan idari işlemin iptali davaları
  • Tahliye ve yıkım sürecine yönelik itirazlar ve bu itirazlar neticesinde açılacak olan davaları
  • Güçlendirme kararına yönelik hukuksal ihtilaflar
  • Yıkıp yeniden yapma konusunda uygulama kararlarına yönelik toplantı iptali davaları ile Bakanlık, Belediye, İl müdürlüğü nezdinde yapılacak başvurulara yönelik redde yönelik idari işlemlerin iptali davaları
  • Açık arttırma satışı öncesi ve sonrasına yönelik idari işlemin iptali davaları
  • Uygulamaya yönelik düzenlenen sözleşmeler kapsamında sözleşmelerin iptali veya uyarlanması, sebepsiz zenginleşme, denkleştirme vb. davalar

İlgili Haberler